این رویداد خاتمه یافته است ...

سه شنبه 03 بهمن ماه 1396
صفحه اصلی > برگزیدگان دوره نخست
.: برگزیدگان دوره نخست

اسامی برگزیدگان مدال طلا:

امید محمدی

بهروز محجوب بهروز

مرجان پدیدار

پیمان محمود زاده

احسان حیدریان

 

اسامی برگزیدگان مدال نقره:

بهرنگ محجوب بهروز

حامد کیانی

سید علی میرقادری

حامد نیکمرام

حسین پیوندی

حمید مطهری

کامران صفوی

جواد حاجی زاده رینه

اباذر خواجوند صالحی

علیرضا زنجانی جم

 

اسامی برگزیدگان مدال برنز:

مریم امینی

حامد بلانیان

حسن مختاری گلپایگانی

امید یعقوبی

محمد ایزدی

علی بادرودی

احمد عادلی

محمد مهدی دستگاهی

علی اصغر خانقشلاقی

پژمان سروش مقدم

علی انصاری

وحید علیزاده

حسین فرازمند

افشین پورنعمت فرزانه

علی منوچهری

محمدرضا شهبازی

فرشید آقایی

محمد مسلمی

جمال سعیدی

احمد محمودی