این رویداد خاتمه یافته است ...

سه شنبه 03 بهمن ماه 1396
|اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

روز مهندس مبارک باد

پنجم اسفند ماه زادروز دانشمند، فیلسوف، ریاضیدان، فقیه و منجم برجسته ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی مبارک باد.


ادامه مطلب1395/12/05

زادروز استاد جاویدان خجسته باد.

زادروز دانشمند برجسته و نامدار ایرانی ابوریحان محمد بن احمد بیرونی.


ادامه مطلب1395/06/14

روز داروسازی خجسته

زادروز بزرگ دانشمند، فیلسوف، شیمی دان برجسته و نامدار ایرانی محمدبن زکریای رازی خجسته باد.


ادامه مطلب1395/06/05

روز پزشک مبارک باد

یکم شهریور ماه بزرگداشت دانشمند، فیلسوف، طبیب برجسته و نامدار ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا مبارک باد.


ادامه مطلب1395/06/01

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر